Europska udruga za tjelesnu psihoterapiju

“EABP je organizacija za akreditiranje tjelesnih psihoterapeuta i zvanično autoritativno tijelo u svom području. Radimo na razvijanju profesionalnih vještina, podržavamo istraživanja, promoviramo publikacije i organiziramo kongrese.”

Izvor: eabp.org

Posjetite EABP stranicu

Integrale Leibarbeit (ILA)

““Integrale Leibarbeit” temelji se na radu W. Reicha, C.G. Junga, Stanislava Grofa, Virginije Satir. Razvile su ga 1980-ih Jutta Becker i Thea Altherr kao procesno orijentiranu sintezu tehnike disanja, rada s tijelom i psihoterapije. Temelj je duboka psihološka humanistička terapija, koja uključuje i tijelo.”

Izvor: ilanetzwerk.de

Posjetite ILA stranicu

Balans – praksa za tjelesnu psihoterapiju

Olaf Trapp

“Bioenergetska analiza je specifičan oblik tjelesne psihoterapije – zasnovana na kontinuitetu između tijela i uma – ukorijenjena u radu Wilhelma Reicha, a utemeljio ju je Alexander Lowen.
BA u osnovi kombinira tjelesni, analitički i relacijski terapijski rad, utemeljen na energetskom razumijevanju.”

Izvor: psychopraxis-balance.de

Posjetite stranicu BALANCE

Jutta Marie Becker

“Integralni rad na tijelu i integralna psihologija, znači holistički pogled na čovjeka, pojedinca, njegovu društvenu mrežu i njegove korijene u kulturi i prirodi. Integralna psihologija integrira somatopsihološke i dubinske psihološke uvide, sustavne perspektive i transpersonalno iskustvo.”

Izvor: integrale-leibarbeit.de/jutta-marie-becker

Posjetite stranicu Jutta Marie Becker

IPD škola Integralne tjelesne psihoterapije

“IPD Centar je posvećen radu na cjelovitom emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka uvažavajući jedinstvo uma i cjelokupnog organizma (tijela) kao i edukaciji psihoterapeuta ITP-a, stručnih osoba i svih koji žele unaprijediti i razumjeti sebe i druge.”

Izvor: ipd-center.eu

Posjetite stranicu IPD-a

Zanima vas više o procesu terapije?

Ako imate pitanja ili samo želite saznati više o terapiji ili metodama koje koristim u svojoj praksi – kontaktirajte me.