Wellcome - About Aleksandra Pintaric
O meni

Veselim se dijeliti svoje iskustvo i znanje sa vama.

Moje ime je Aleksandra i radim kao psihološki savjetnik, podržavam pojedince i grupe na putu do samootkrivanja i autentičnosti.

Dobrodošli

Counseling
O savjetovanju

Savjetovanje

"Naš prvi učitelj je naše vlastito srce.” – Indijanska poslovica

Contact
E-mail

“Tamo izvan ideja o ispravnom i neispravnom, postoji polje. Tamo ćemo se sresti." – Rumi

Kontakt